Roebanen ved Basnæs

 

Det mindste roebane system i Danmark lå på Sjæl­land, ved godset Basnæs syd for Skælskør. Disse baner adskilte sig på alle punkter fra de øvrige, for dels tilhørte de ikke DDS, dels var sporvidden 600 mm og endelig var det ikke sukkerroer man kørte med.
Godset Basnæs var i 1933 overtaget af A/S De forenede Cikorietørrerier. Dette firma frem­stillede kaffetilsætning, og da en kreds af "fremsy­nede" sydsjællandske godsejere begyndte at for­berede sig på krigens komme, regnede man med øget behov for denne vare. I produktionen an­vendtes som fyldstof bl.a. foderroer, som man kunne dyrke på arealerne omkring godset. Derfor anlagdes i 1936 et mindre bane net med 600 mm sporvidde. Valget af denne sporvidde skyldes til­syneladende at spormaterialet købtes brugt fra Holbæk egnens Mergelselskab.

Kilde: De danske roebaner i billeder og tekst af Tom Lauritsen og John Poulsen Banebøger 1987.

Kort over placeringen af roebanen ved Basnæs.

 

Videre