Roebanen ved Basnæs

 

Udover ca. 6 km fastliggende hovedspor å 12 kg/m vægt, havde man ca. 5 km flytbare spor å 7 kg/m. Til banen anskaffedes fra Kastrup Maskin­fabrik to nybyggede diesellokomotiver med Bukh motorer. Roe vognene byggedes efter sigen­de på eget værksted og var bogievogne af nogen­lunde samme udseende som sukkerfabrikkernes standardvogne. Hvert tog bestod af maksimalt 7 vogne, og der kørtes i kampagnen op mod 30 tog dagligt.

Banevognene læses.

Under 2. verdenskrig blev der hurtigt vanske­ligheder med at få dieselolie, og lokomotiverne forsynedes med gasgeneratorer. Det gik dog hårdt ud over trækkraften, så i 1942 anskaffedes et damplokomotiv. Det var en lille to koblet Orenstein & Koppel maskine bygget i 1914, som køb­tes fra stenlejerne på Sjællands Odde.

Damplokomotiv ved roebanen på Basnæs.

Kilde: De danske roebaner i billeder og tekst af Tom Lauritsen og John Poulsen Banebøger 1987.

 

Tilbage