Askegård Sibberup

 
Klik på billedet.

Askegård Sibberupvej 27 Sibberup  4230 Skælskør 1936-1938. 

Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek. 

I 1890 den 1 apr. overtager Christen Larsen gården og han frikøber den fra Basnæs Gods.

Kilde: Danske Gårde 1910

Matr. nr. 1a Sibberup by, Ørslev sogn.

Fæstere/Ejer på Askegård

1) Jacob Frantzen og Kirsten Larsdatter, iflg. FT. 1787 - 1801
    overdrager til søn.

2) Lars Jacobsen og Anna Kirstine Andersdatter, iflg. FT. 1840,
    overdrager til datter og svigersøn.

3)  Lars Christoffersen og Karen Larsdatter, iflg. FT. 1845 - 1880,
     i 1890 overdrager til søn.

4) Christen Larsen og Anna Sofie Frederiksen overtager 1890,
     ca. 1915 overgår Askegård til datter og svigersøn.

5) Karl Oppermann Hansen og Agnes Larsen Hansen, iflg. FT. 1916,
    gården videreføres i 1952 af en nevø. 

6) Erling og Inge Oppermann, overtager i 1952.

Kilde: Danske Gårde 1910 og Erik Petersen Skælskør samt Verner Christensen Stubberup.