Skælskør Kirke 

 

Skælskør Kirke. 

Den menes at være opført i Valdemar Sejrs tid 1202 til 1241.

I den katolske tid var den forsynet med et spir og hed Sct. Nicolaj.
Byen var jo en overfartsby og havde overfartssted til Fyn og man mente at helgenen Sct. Nicolaus beskyttede søfolk.

Kirkeskibet " Sct. Nicolaus " der blev ophængt i kirken ved en højtidelig palmesøndag1855 er forfærdiget af skipper Rasmus Hansen.

Skib kor og apsis er som ovenfor anført, opført i begyndelsen af 1200tallet, medens sakristi, de to kapeller, våbenhus og vest tårnet med de to sideskibe er opført ca. 1500.

Kirken har 3 klokker, 2 middelalderklokker, den ene fra 1516, støbt af Johannes Fastenowe, den anden fra 1520 støbt af Laurids Hansen. Den tredje klokke er støbt i 1562 af Martin Heuwin.

I kirken findes rester af kalkmalerier fra ca. 1300.

Fra samme periode er døbefonden af Gotlandsk sandsten.

Altertavlen er fra ca. 1475, restaureret i 1849. To alterstager fra senmiddelalder.

Egetræsdøren til sakristiet er udført i ca. 1500.

Prædikestolen er fra omkring 1630.

I kirken og på kirkegården findes en hel del gamle gravsten.

På det sydøstlige hjørne af kirken, ses indhugget i en granitstenkvader Skælskørs vartegn:  En stiv Sjællandsk alen og et skæppemål.

Ved en udgravning i 1930 langs fundamentet på kirkens sydside blev der fundet mange mønter 230 stk. nedlagt ca. 1310. Mønterne opbevares nu på Nationalmuseet. 

Præster i Skælskør