Rådhus nr. 4

 

Rådhus nr. 4 på Gammeltorv

Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv

 

I 1896 opførte man det 4 rådhus tegnet af arkitekten F. C. C. Hansen  omkring Gammeltorv, hvor råhuset blev opført lå nogle boder til udlejning, de var overbefolkede og uhygiejniske og blev revet ned.
Fru Justitia højt over døren er udført af billedhuggeren Rasmus Harboe, der stammede fra Skælskør, platterne på vægen symboliserer egnens næringsveje, i indgangen er indmuret tavler fra de to tidligere rådhuse.
I underetagen var politi og motorkontor, på første sal er retslokale og byrådssal.
Ved den vestlige ende er der en port ind til arresten, de to fugle er en alk og en ravn, det skulle henføre til udtrykkene "fuld som en alk" og "stjæle som en ravn".
Midt på pladsen står " Pomonabrønden " Pomona skal symbolisere egnens frugtbarhed, Pomona er en romersk gudinde for havedyrkning og frugtavl.
Kunstneren er Johs. Bjerg, det lille anlæg med Pomona blev lavet i 1946.  

Kilde: Skælskør en vandring i den gamle købstad, Johs. Lyshjelm og Erik Nielsen