Rasmus Harboe  1828 - 1896

 

Rasmus Harboe gik i kompagniskab med broderen Søren vedr. Dampmøllen, Søren var jurist.

Efter sin konfirmation kom Rasmus ud at sejle, derefter kom han på navigationsskole og tog tidligt styrmandseksamen. Så tog han til Amerika og sejlede herfra et stykke tid.

Da han kom hjem igen lærte han mølleri i Nakskov, men hele livet bevarede han interessen for skibsfarten, så kom han til Skælskør og samarbejdet mellem ham og broderen Søren kom i gang.  

 

Rasmus Harboe

 
Rasmus og Søren drev i fællesskab dampmøllen og et efterhånden betydeligt skibsrederi. Deres navne træffes igen og igen i forbindelse med skibsfarten. Efter Sørens død i 1871 drev Rasmus Harboe virksomhederne videre.

Han var med til stifte Dampskibsselskabet for Skælskør og omegn, og han var til sin død formand for bestyrelsen.

Han boede på Gammeltorv i nr. 12, huset står der endnu. 

 

Gammeltorv nr. 12

 
På øverste etage ventede han spændt ved loftvinduet, når et af skibene var i vente. I 1874 da rederiet mistede 4 skibe stod han dag efter dag og ventede forgæves på at " Regine " skulle dukke op i bæltet. 

Rasmus Harboe havde ry for at være god mod småfolk og var medstifter af sømandsforeningen af 1876, hvis formål det var at støtte søfolk og deres pårørende, når de kom i nød.

Rasmus Harboe døde i 1896.

 

Rasmus Harboes grav