En del af det anvendte kildemateriale

Foto vedr. 1975-76 er foretaget af Gunnar Munk Jørgensen Malthas Tegnestue

Hæftet:  Folk i trange kår  II af Peter Frandsen - Kirsten Hansen - Rita Olsen

Rovborg: Uddrag af efterladte optegnelser af Chr. Jespersen Skælskør

Hæftet:    RÅD - TING - ARRESTHUS af:  Johs. Lyshjelm

 Foto Lanternerne " Doras Øjne ": Ingeborg Torbensen

Luftfoto af Skælskør by ca. 1977:   Stender's Forlag

Skælskør Sygehus' Historie af  Johs. Lyshjelm
Større Danske Landbrug af J. J. Hansen
Skælskør som søfarts by af  Erik Nielsen
Skælskør vest for kirken: Villy Pedersen 
Fisker Jens Peter Nielsen's Erindringer
Foto Asylet Skovvej nr. 1 : Kit Egefjord
Bogen: Danske Slotte og Herregårde
Bogen: Danske Gårde i Vestsjælland
Skælskør Apotek af  Johs. Lyshjelm
Optegnelser af Ejler Larsen Tystofte
Danmarks Kommunale Forvaltning
Bogen: Landbruget i Sorø Amt 1947

De Danske Apotekers Historie

Danmarks fyrtårne og fyrskibe
Skælskør gennem hundrede år

Foto Dora Jensen : Th. Jørck

Bogen: Dansk Brygger-Stat

Bogen: Dansk Skole-Stat
Erik Petersen Skælskør
Bogen: Danske Kirker
Bogen:  Mit  Tøjrslag
 
 
Tak for lånte billeder af  Marinus Møller - Kurt Kamp samt Skælskør Kommune

Samt en stor tak til Skælskør Egnshistoriske Arkiv for lånt materiale

Oversigtsmenu