| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Tilbage
B

Basnæs
Herregård beliggende 4 km sydøst for Skælskør.
Et gammelt sagn vil melde, at Basnæs har sit navn af en søkriger eller rettere en sørøver, som hed Bas, og som valgte denne landstrækning ved havet til bopæl og opholdssted, men dette er utvivlsomt ganske uhistorisk, idet oprindelsen til gårdens navn sikkert stammer fra ordet bast, der er betegnelse for en samling træer.
Første gang vi støder på en hovedgård her er i 1426, da hr. Anders Jakobsen Lunge nævnes som ridder af Bastnæs
Basnæs ejes af Lily Kaufmann.Basnæs - Cikorietørriet
Cikorietørreriet blev opført på matr. nr. 15b, Basnæs 1930. 
Bygningerne kan stadig ses.


Basnæs Skov
Basnæs Skov er et yndet udflugtsmål, både for naturvandrere og botanikere.
Der er en gammel kørevej som følger kystlinjen syd for skoven.
Den sjældne Tarmvrid Røn gror enkelte steder i skoven. Ligeledes er der blå, hvide og gule anemoner.
I Basnæs skoven kan man se en grav fra ca. 1927.

Batteriet på Stigsnæs
Batteriet på Stigsnæs er en fredelig og idyllisk plet fra krigens tid 1807-14  (ældste del fra svenskekrigen), en tid hvor der skulle jernhårde argumenter til at overbevise fjenden - englænderne, om at Skælskøregnen ikke var et sted de skulle gå i land.
Batteriet på Stigsnæs blev anlagt 1808 med det formål at forsvare bæltet mellem Stigsnæs og Agersø.
Stigsnæsbatteriet blev monteret med 24 pundige kanoner. Efter krigen blev batteriet desarmeret og sendt til Korsør.
I dag kan man se voldene og gravene, redouten, ældste del af anlægget kan stadig ses, og i 1936 anbragte Tøjhusmuseet nogle kanoner på stedet, som derved blev til en historisk mindeplads.
Fra Christians Madsens "Skælskør før og nu"


Beyer, Seyer Mahling
1741-1840
Præst


Bibliotek - Skælskør
Skælskør Bibliotek fejrede 21. november 2002 100 års jubilæum.
1902 åbnedes byens første Folkebogsamling på Skovvej 1 i Skælskør.
1934 flyttede biblioteket ud på Sorøvej i nyindrettede lokaler i kommunens administrationsbygning.
1966 flyttede biblioteket til  Havnevej 51.

I maj 2006 flyttede biblioteket til sin nuværende adresse Vestergade 4.

Bisserup
Beliggende ca. 17 km. fra Skælskør mod syd.
Helt ude ved kysten finder man den ældgamle fiskerby Bisserup ved Rude Skov. Her lå engang Hvirvilshavn, også kaldet Hørishafn, i ly af en borg, Bråde, sandsynligvis anlagt i Valdemarernes tid.
Tidligt i historien spillede Bisserup havn en ret stor rolle både ved ind- og udførsel af varer.
Den første navngivne person var den ølandske høvding Hvirvil. Hans navn har været knyttet til havnen i næsten 1500 år.
Iøvrigt henvises til artikler i "Jul i Skælskør" af Ulrich Holstein-Holsteinborg.

Blå Flag, Skælskør
Vestergade 1
Kommunen er tildelt 7 blå flag og har også fået prædikatet "Europas reneste hjørne" på grund af de mange kilometer rene strande. I alt 142,3 km kyststrækning har Skælskør Kommune og er dermed den kommune i Danmark, der har den længste kyststrækning.

Boeslunde
Boeslunde er en hyggelig landsby i Skælskør Kommune beliggende næsten midtvejs mellem Korsør og Skælskør.
Landsbyen omtales første gang 1370 og Boeslunde kirke var indtil 1555 anneks til Skælskør.
Boeslunde er kendt for mange ting, bl.a. de mange flotte sølv- og guldfund . Ved Borgbjerg Bakke fandt man i 1842 og 1874 i alt 6 guldkar fra yngre bronzealder.
Mellem kirken og præstegården er der en kilde, Hellig Kors Kilde, der har været meget berømt og søgt af syge.
Boeslunde Kirke, en valfartskirke fra 1300, er højtliggende og vidt synlig (brugt som sømærke)

Boeslunde - guld & sølvfund
Navnet Boeslunde har en særlig klang blandt arkæologer. Foruden at være et af Danmarks guldrigeste område i den yngre bronzealder har egnen også haft en usædvanlig rig periode i den yngre jernalder og vikingetid, navnlig perioden mellem 550 og 950 e.Kr.
Iøvrigt henvises til "Jul i Skælskør" som har flere artikler om fundene i Neble og Boeslunde.
Udarbejdet af Henning Nielsen, Sorø Amts Museums arkæologiske afdeling, Tårnborggård, i samarbejde med arbejdsgruppen "Bo og leve i Boeslunde".
Forsiden: Guldfund fra Borgbjerg Banke.

Boeslunde - Hellig Kors Kilde
I Boeslunde findes en offerkilde ved P-pladsen ud for præstegården. Denne brønd er den fra gammel tid så berømte Hellig Kors Kilde.
Da kongen Harald Blåtand havde ladet sig døbe og var gået over til den kristne tro, skulle han jo også gerne have omvendt befolkningen. Er en befolkning dårligt stillet og lider nød og elendighed, er det nemmere at omvende dem. Man lover dem bare "guld og grønne skove".
Befolkningen i Boeslunde var derimod et rigt samfund, som ikke sådan uden videre lod sig omvende. Her var en offerkilde, som folk ofrede til. Denne kilde blev velsignet af landets biskop og der blev rejst et kors, et såkaldt vejalter. Heraf navnet Hellig Kors Kilde.
Uddrag fra "Jul i Skælskør 2000".
Kilden 1972 med den sidste træpost.
 Foto: Skælskør Egnshistoriske Arkiv

Boeslunde Kirke
I middelalderen og langt op i nyere tid var Boeslunde Kirke, hvis høje tårn kan ses viden om, en valfartskirke, kaldet Helligkorskirken på grund af den Helligkorskilde, der endnu findes i form af en brønd nord for kirken.
Den usædvanlige store kirke har en ret ejendommelig bygningshistorie. I dens nuværende skikkelse er den en unggotisk teglstensbygning fra omkring 1300.
Kirkens gamle, gotiske altertavle, der formodes at stamme fra karmelitternes kirke i Skælskør, er nu på Nationalmuseet - et af tidens bedste kunstværker.
Kilde: De danske kirker - bind 4.

Boeslunde  - Mindeparken
Borgbjerg Mindepark er anlagt 1939 til minde om politikeren F.J. Borgbjerg.
Mindeparken er beliggende overfor kirken og bruges bl.a. til byens sommerfester, teater, revy og gymnastikopvisning.

Boeslunde - Plejecenter
Plejecenter Møllebakken, Borgbjergvej 5, Boeslunde

Boeslunde Skole - se Skoler

Boeslunde - Rovbjerg Bakke
Beliggende på højre side af Gryderupvej.
Fredet gravhøj fra ældre bronzealder. I denne grav lå et bronzesværd som kan ses på Nationalmuseet.

Boeslunde Sognehus
Forhenværende forpagterbolig.
Indviet som sognehus november 2003.
Bruges til mødeaktiviteter - undervisning af konfirmander - legestue m.m.

Boeslunde - Venderstenen
Ifølge Saxo blev den 12. april 1158 en skæbnesvanger dato. Absalon havde hørt at venderne var gået i land i nærheden af Skælskør og han samlede sine 18 huskarle og nogle af egnens raske folk til modstand. Venderne var ikke vant til at støde på modstand, og der udbrød vild forvirring så kun et fåtal af dem nåede i sikkerhed på skibet .
Til minde om dette slag tog mejeribestyrer Hans Dinesen 1916 initiativ til at rejse en mindesten.
Denne sten står ved Sønderupvej overfor parkeringspladsen ved kirken.
Inskriptionen på stenen lyder:
"Stå som et vidne tavse sten.
Her voldte Absalon venders men"
12.april 1158

Borgbjerg,F.J.
Minister, født i Boeslunde 10. april 1866, død i København 15. januar 1936.
Den 23. juli 1842 pløjede Frederik Borgbjergs bedstemor på bakkens top (Mindeparken) og med eet stødte ploven på en forhindring. "Der pløjede jeg troldens hat op" skal hun have sagt. Det viste sig at være et stort guldkar og yderligere gravning bragte endnu et lignende kar for dagen begge af rent guld. Findelønnen gjorde at familien kunne erhverve fæstet til ejendommen.
Minister Borgbjerg kom ofte på ferie i sin fødeby og udtrykte flere gange ønske om at Borgbjerg  banke skulle fredes. Efter hans død fik hans gode ven Sigvald Nielsen den tanke at indrette stedet til mindepark for ham.
Indvielsen fandt sted 3. september 1939.

Borreby
Et par kilometer syd for Skælskør ved en lille vig af fjorden ligger herregården Borreby.
I 1345 nævnes gården første gang, da kaldes den "Burghby", oprindelig navnet på landsbyen der på stedet. Den ejedes dengang af adelsmand Niels Jensen.
Borreby blev i 1410 til et bispelen, der ved reformationen tilfaldt kronen, og omkring 1553 overlod Christian III det til sin kansler Johan Friis
Som det fremgår af en indskriftstavle i Borrebys trappetårn opførtes i året 1556 den nuværende hovedbygning. Den kom til at ligge godt 400 meter fra den gamle, af hvilken der nu kun er et voldsted bevaret.
Borreby har tilhørt slægten Castenschiold i 200 år.

Borreby Dyrehave - se Skælskør Lystskov

Borreby Mose
En af kommunens kendteste og mest besøgte attraktioner er en mose - Borreby Mose.
For 500 år siden var området en sejlbar del af Skælskør Fjord, men i 1550 blev den inderste del af fjorden inddæmmet af den nuværende vej tværs over mosen.
Landbrugsmæssigt blev projektet vist ikke den store succes, men området udviklede sig til et af landets bedste fugleområder. Der opstod rørskove med dybe vandhuller, store lavvandede vådområder med tilhørende mudderbanker.
Her er en biotop som opfylder alt hvad en fugl kan ønske sig: føde, skjul, sikkerhed og ynglemuligheder, og da det hele ligger lige midt på en vigtig trækrute fra nord til syd, er succesen fuldendt.


Byvåben
I Skælskør byvåben ser man bl.a. en musling og broen mellem fjord og nor.
Byens navn: Skælfisk=musling og ør=gruset bred.

Bøgelunde
Beliggende 9 km. øst for Skælskør

Børnefugleskydning
Børnefugleskydningen blev første gang holdt i 1847, stifteren var skræddermester Just.
Ideen er sikkert udsprunget af de voksnes fugleskydning der her i byen startede i 1842.
Traditionen fortsætter stadig hver år i juli måned med om søndagen blomsterpyntede vogne og børneoptag gennem byen, og om tirsdagen fugleskydning.

Børneinstitutioner i Skælskør Kommune:

Børne Bissen, Bisserup Havnevej 59, Rude - Børnehave.

Børnehaven Elmely, Hovstien 36, Boeslunde.

Børnehaven Rumlepotten, Parkvej 13, Skælskør

Børnehuset Møllebakken, Møllebakken 3, Skælskør - Børnehave.

Hesselgården, Sorøvej 74, Skælskør - Børnehave.

Kirkeskoven, Næstved Landevej 626, Rude - Børnehave.

Mariehønen, Næstved Landevej 145, Skælskør - Børnehave.

Oliemøllen, fritids- og ungdomsklub, Park Allé 4, Skælskør

SFO Guldminen, Skolevej 8, Skælskør

SFO Lovsøen, Gammelgade 10, Skælskør

SFO Boeslunde Skole, Borgbjergvej 13, Boeslunde

 

Til top af siden