| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Tilbage
D

Dagtilbuddet Præstevangen
Skælskør Kommunes dagbehandlingstilbud for de 6-10 årige - "Præstevangen" - blev indviet den 21.oktober 2004.


Dalmose - Skælskørbanen
Dalmose - Skælskørbanen indviedes, efter mange og heftige debatter i både  Rigsdagen og Skælskør Byråd, 1892.
Selv om rejseaktiviteten ikke var særlig stor dengang, må jernbanen have været et kolosalt fremskridt med flere afgange fra Skælskør mod dagvognenes enlige morgenafgang.
Indtil efter første verdenskrig havde banen en rimelig økonomi, men i begyndelsen af tyverne begyndte indtægterne at falde.
Den 8. oktober 1950 blev personbefordringen nedlagt, men man bibeholdt godstransporten.
Ved køreplanskiftet den 28. september 1975 blev Dalmose - Skælskørbanen officielt nedlagt.

Dampmøllen
Vestergade 1, Skælskør.
Dampmøllen ved havnen i Skælskør er bygget i 1853. Ejendommen som rummede noget af Skælskørs første industri er fredet i klasse B.
Dampmøllen blev bygget af sognepræsten i Magleby, pastor Niels Madsen Harboe (1786-1861). Den skulle afløse heste og vindmøller.
Møllen gik dag og nat, og store mængder hvedemel produceredes. Melet sejledes af små skippere til Kalundborg og Vordingborg eller sendtes ad landevejen til omliggende byer.
Mobil Oil har haft benzinsalg i ejendommen frem til 1987.
Herefter blev der foretaget en gennemgribende ombygning af Dampmøllen til erhvervslokaler der gør, at den gamle Dampmølle er blevet et smukt og dominerende vartegn for Skælskør havn.

Dampskibet "Skjelskør"
S/S "Skjelskør" blev bygget i Svendborg og sejlede i årene 1915-1962 på ruten Skælskør-Agersø-Omø, en tur der varede 2 timer.
Skibet blev budt lidt af hvert - fra brølende kreaturer på fordækket, røntgenvogn til Omø og en mejetærsker der ragede et par meter ud fra hver side af skibet.
Damperen har en pæn størrelse - længden er 20,57 m, bredden 4.86 m og tonnagen er på 49 bruttotons.
Efter 1962 fik damperen mere rolige dage på Roskilde fjord hvor den sejlede som et minde om dampskibenes glorværdige epoke. I 1994 kom "Skjelskør" til Frederikssund, og senere til Helsingør til turistsejlads.

Daneborg
Daneborg var oprindelig husholdningsskole. Den blev startet 1908, men fik kun få års virke. Den kunne ikke samle elever nok og ved krigens (ca. 1940) begyndelse blev den nedlagt som skole.
Efter husholdningsskolen var der i en årrække pension og restauration på Daneborg. Derefter anvendtes stedet til højskole og senere udlejet til opholdssted for vietnamesere.
Bygningen er senere blevet nedrevet og der er bygget boliger på grunden.

Danmarks Keramikmuseum
Guldagergård
Guldagergård i Skælskør  er et internationalt keramisk videns- og udviklingscenter med speciale indenfor international og dansk keramisk kunst. Her har professionelle keramiske formgivere og kunstnere fra hele verden mulighed for at arbejde og udvikle et keramisk projekt ved brug af stedets faciliteter, værksteder og ovne. Her udveksles erfaringer og forskes i nye materialer, nye teknikker og kunstneriske udtryk. Guldagergård er tilknyttet Danmarks Keramikmuseum - Grimmerhus, Middelfart, som museets faglige research og værkstedsafdeling - se mere

Dansefrisen - Ørslev Kirke

Dysser - gravhøje og jættestuer
Gravhøj i Sønderup Sønder overfor Apagerskoven. Opdaget i 1922. Gravhøjen er fra omkring 2400 før Kristi fødsel. I 1986 fandt man skeletrester.

Rasmushøj gravkiste i Sønderup - udgravet 1895

I Syllingeskov (en del af Fyrendal skoven) en mindre langdysse med en dobbelt række randsten og smalt kammer uden dæksten.

Daa, Valdemar
Født 1616 i Trondhjem - død 1691 i Viborg.
Ved broderens død (Jørgen Daa) arvede Valdemar Daa Borreby sammen med sin broder Christian. De delte gården, således at Valdemar fik hovedbygningen til hvilken han byggede en ladegård.
Efter Svenskekrigen 1657-1660 fik Valdemar Daa store pengeproblemer og måtte optage lån mod pant i sine ejendomme. Det fortælles at han brugte pengene til guldmagerforsøg.
1681 måtte Valdemar Daa lade sine kreditorer overtage deres panter. Han lejede et hus i Smidstrup og flyttede derefter til Viborg hvor han døde 1691 og blev begravet i Domkirken.
H.C. Andersen skrev "Vinden fortæller om Valdemar Daa og hans døtre".
Kilde: C. Klitgaard: Valdemar Daa og hans døtre.

Valdemar Daa og hans døtre forlader Borreby

Til top af siden