| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Tilbage
F

Film optaget i Skælskør Kommune:

Baronessen fra benzintanken - Borreby 1960

Guld og grønne skove - Omø 1958

Gøngehøvdingen - Borreby 1961

Historien om Hjortholm - Borreby 1950

Kajs fødselsdag - 1990

Kongeligt besøg - Borreby 1954

Landmandsliv - Espe 1965

Paw - Bisserup 1959

Pelle Erobreren - Glænø 1987

Slægten - Holsteinborg 1978

Sort høst - Holsteinborg 1993

Sorte Shara - alarm i Østersøen - 1961

Fjordhøj
Rådmandsvej.
Eller Lotz's villa opført 1916 som privatbolig.
1952-1989: Rekonvalescenthjem (Amtets)
I dag er der kur og kursuscenter.

Folkehøjskole
Skælskør Folkehøjskole opstod da Antvorskov Højskole i tresserne havde pladsproblem og skulle tage stilling til enten en udvidelse eller bygge en helt ny skole. Valget faldt på det sidste og her kom Skælskør ind i billedet.
Da afhændelsen af de gamle bygninger gik hurtigere end forventet overtog højskolen Daneborg i Skælskør, hvor der var plads til 28 elever. Efter et par år var opførelsen af Skælskør Folkehøjskole så vidt fremskreden at det første hold elever kunne tage den i brug i 1973. Højskolen er smukt placeret ned ad skråningen mod fjorden.
Grundet manglende elevtilgang var højskolen desværre nød til at lukke i november 2005.

Foreninger i Skælskør Kommune - se oversigt

Fredede område i Skælskør Kommune:
Naturen i kommunen    
Der er store fredede områder ved Borreby, Østerhoved gård og Holsteinborg gods. Der er Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområder syd og vest for Stigsnæs til og med Skælskør fjord. Desuden er der oprettet 'Jagt og forstyrrelsesfrie keneområder' i Skælskør fjord og nor, Helleholm Vejle, Agersø og Holsteinborg nor. Ydermere er der spændende natur- og kulturlandskaber ved bl.a. Slagtenæs og Kobækengene. Der er således mange områder, som vi må arbejde på at beskytte og bevare.
 
Højvande i Borreby Mose.
Mere om de fredede områder i Skælskør Kommune

Jagt og forstyrrelsesfrie kerneområder.
I kommunen er der udlagt tre jagt og forstyrrelsesfrie kerneområder.

Skælskør Nor og fjord, 1942, 534 ha.
Holsteinborg Nor, 1999, 659 ha. og
Helleholm Vejle på Agersø. 1999, 139 ha.

Vildtreservater:
- Basnæs Nor reservatet blev oprettet i 1919 og er dermed Danmarks første vildtreservat. Vandarealet i Basnæs Nor og de landtanger, der adskiller noret fra Smålandsfarvandet, Feddet på Sevedø, Næbbet og Glænø Vesterfed. Land og vandarealet udgør til sammen 1116 ha
- Den sydlige del af Skælskør Nor, hvor store mængder blishøns og troldænder kan iagttages fra stien langs Norvejen. Området tæt ved havnen er isfrit, selv i strenge vintre p.g.a. vandgennemstrømningen.

Ramsar område
EF-fuglebeskyttelsesområde
EF-Habitatsområde

Mod nord udgør Skælskør Nor og fjord starten på et stort og vigtigt fuglebeskyttelsesområde. Fra de lavvandede områder vest for Egholm, Agersø og Omø strækker området sig frem til Klinteby Klint mod øst. Også Basnæs Nor og Holsteinborg Nor indgår i området.

Fredede områder i Skælskør.
Den ældste fredning i kommunen er på Holsteinborg Gods. Fredningen blev gennemført i 1936 og er på 276 ha. Det fredede areal ligger syd for kastaniealléen mellem Snedinge hovedgård og Bisserup.
Holsteinborg Nor er siden 1999 udlagt som jagt og forstyrrelsesfrit kerneområde. I Holsteinborg Nor ligger Ormø, hvor skarven siden begyndelsen af halvfjerdserne har haft redekoloni.

Det største fredede areal i kommunen ligger syd for Skælskør by, og omfatter Borreby Gods og Østerhovedgård. Denne fredning på godt 900 ha blev gennemført i 1977. Anden del på ca. 300 ha blev gennemført i 1987 og berørte 42 mindre ejendomme.
Interessante lokaliteter i fredningen er Borreby mose, hvor fuglelivet året igennem kan betragtes fra vejen gennem mosen, samt Flasken og Feddet, hvortil adgangsforholdene imidlertid er stærkt begrænsede.

En række mindre områder er også fredede.
Møllebakken, fredet 1931
Kolds Stubbe, fredet 1938
Borgbjerg Banke, fredet 1941
Bevoksning på Agersø's østside, fredet 1947
Snede skov på Agersø, fredet 1947
De gamle ege på Egholm, fredet 1947
Kanehøj, fredet 1963
Kanehøj Vindmølle, fredet 1963
Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

Frederiksen, Poul Alsing
Født 10.12.1930 - Død 13.12.1998.
Skibsmægler.
Poul Alsing Frederiksen beskæftigede sig hele voksenlivet med handel, spedition og shipping. Han blev uddannet indenfor korn- og foderstofbranchen. Efter endt værnepligt arbejdede han hos kornfirmaet Gustav Nielsen i København.
I 1954 rejste han til Tyskland hvor han supplerede sin uddannelse i Frankfurt og Hamburg.
Efter et ophold i London vendte Poul Alsing Frederiksen tilbage til Hamburg.
To år senere vendte han tilbage til Skælskør hvor han startede i faderens, Aage C. Frederiksens skibsmægler og speditionsfirma.
I begyndelsen af 1960erne var Poul Alsing Frederiksen med til at præge den spændende udvikling der fandt sted på Stigsnæs - opførelsen af Gulff Raffinaderiet og Stigsnæsværket.
I 1966 bestod Poul Alsing Frederiksen skibsmæglereksamen og samme år fik han beskikkelse som statsautoriseret skibsmægler. Efter faderens død i 1986 overtog han hele ledelsen af firmaet.

Fritids- og ungdomsklub for de 10-18 årige.
Oliemøllen, Park Allé

Skælskør Kommune overtog Oliemøllegrunden i 1996 og 1999 kunne man tage den nye klub
i brug.
12. november 2004 var der officiel indvielse af netcafé i klubben. Netcaféen er gratis for medlemmer af fritids- og ungdomsklubben.

Frysehuse
I de sogne som er lagt ind under Skælskør Kommune har der i alt været 17 frysehuse jævnt fordelt over hele kommunen.
Frysehusene blev stiftet som en andelsbevægelse i starten af 1950'erne og i slutningen af 1960'erne blev de fleste af dem nedlagt.
Frysehuset i Stubberup, 8 km. sydøst for Skælskør er som det eneste stadig i brug.

Frysehuset i Stubberup

Til top af siden