| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Tilbage
K

Kanehøj Mølle
Beliggende midtvejs mellem Skælskør og Eggeslevmagle
Møllen er bygget 1880 efter en tidligere stubmølle på samme sted var brændt.
Møllen ejes og drives af Kanehøj Møllelaug, og der er hver år åbent hus hvor publikum kan se møllen arbejde og male mel.

Karantænestationen
Over for Slagternæs i Yderfjorden syd for højen ses fundamentet fra det nedrevne karantænehus.
Man ville udelukke smitte med pest, kolera, gul feber, tyfus fra søfolk,
Stationen blev nedlagt i 1922.

Kauffmann, Preben Viggo Heinrich 
Født i Fredericia 1923. Død i Skælskør 1995. 
Han tilbragte sin barndom i Skælskør hvor hans far var toldforvalter og boede i Toldboden på havnen.
I 40 år var Preben Kauffmann en halvgud på Tonga -øerne i Sydhavet.
Toldforvalterens søn fra Skælskør blev en legende på øerne i Polynesien. Han blev kendt som Tavi, den mystiske vismand og halvgud i Sydhavet og den kongelige families adoptivsøn.
I de første 25 år levede han på øen Hunga uden en trevl på kroppen. Siden sit 28. år blev han aldrig klippet, aldrig barberet.
Han rejste fra Skælskør i 1952 og vendte dødsmærket tilbage i 1993, hvor han fik et værelse i sit gamle barndomshjem Toldboden.
Ikke mange vidste, at Preben Kauffmann,  dengang havde den højeste eksamen i landet fra Polyteknisk Læreanstalt.

Kirkeskibe i Skælskør Kommune
Skikken at hænge skibsmodeller op i kirker er udbredt hos alle søfarende nationer i Europa, og den kendes også blandt islams tilhængere og i kinesiske religioner.
Skælskør Kirke:
"Skt. Nikolai" - det ældste kirkeskib, ophængt 1855 efter at kirken havde gennemgået en større restaurering.
"C.C. Hornung" - skonnertbrig. Opkaldt efter den kendte pianofabrikant. Kirkeskibet har været i privat eje frem til 1985 hvor det blev skænket til kirken.
Agersø Kirke:
Agersø har naturligvis også et kirkeskib - det er et fuldskib, bygget ca. 1860-75.
Omø Kirke:
Kirkeskibet i Omø Kirke er en 3-mastet fuldrigger "Danmark", bygget af en gårdmand på øen ca. 1870.
Magleby Kirke:
Kirkeskibet er barken "Stigsnæs" bygget ca. 1890.
Tjæreby Kirke:
I våbenhuset hænger en lille bark "Marie". Den er bygget af Albert Emil Christophersen 1889-1978.
Albert Emil Christophersen blev døbt og konfirmeret i Tjæreby Sogn.

Skælskør kommunes andre kirker er uden kirkeskibe.

Kirkeskovskolen - se Skoler

Kloster, Skælskør
Karmeliterkloster - se mere
Algade, Skælskør
I reformationstiden blev Skælskør kloster minus kirken allerede i 1532 overdraget til rigsråd Johan Urne, som i forvejen var forlenet med sin broder, Roskildebispens, gods Borreby. Under Grevens Fejde blev klostret imidlertid overdraget til Skælskørs borgere "med alt, hvad der hørte dertil, både jordegods og klenodier".

Klostret i Skælskør er formodentlig et firfløjet anlæg, sådan som vi kender det fra de fleste danske klostre. De arkæologiske spor efter komplekset er sparsomme.

I 1898 fandt man i Algade Nr.13 murrester og tre meter tykke kampestensfundamenter, som må stamme fra klosterkirken. Kirken har ligget ud til gaden, hvilket antydes af begravelserne, som lå særligt tæt ud for det, der har været kirkens vestgavl.

I 1989 blev der under restaureringen af den gamle købmandsgård i nr. 11 fundet munkestensmurværk fra vestfløjens østlige mur.

Kobæk - Statsskov
Falster Statsskovdistrikt, som Skælskør hører under, inviterede i oktober 2004 interesserede til at se området mellem Skælskør og Kobæk, hvor der de kommende år vil rejse sig 75 hektar skov

Kobæk Strand, Civiletaterne
Civiletaternes sommerhuse" ved Kobæk Strand åbnede 1. maj 1914 for leje af sommerhus "for tjenestemænd med familie og husstand"
Efter konstituerende generalforsamling i Aktieselskabet "Civiletaternes Sommerhuse" 29. marts 1914 blev det vedtaget at bygge sommerhuse ved Kobæk Strand. Dirigent ved generalforsamlingen var højesteretssagfører Harboe.
1. januar 1969 overgik Civiletaternes Sommerhuse, Kobæk til et nyt selskab A/S Kobæk Strand, kursus- og feriecenter.

Kobæk Strand
Beliggende 3 km. vest for Skælskør ud til en af landets bedste badestrande ved Store Bælt.
Ferie- og kursusejendommen Kobæk Strand opførtes i 1969 med udvidelser i 1981 og 1986.

Kold Stubbe
Lille lund overfor Gigtsanatoriet. Lunden blev fredet i 1937 af propritær Chr. Jespersen, Tranderupgård.
I Kold Stubbe står en sten med indskriften: - se Mindestene
"Kold Stubbe, denne lund blevet fredet anno 1937 af Chr. Jespersen"

Kosmorama
Premiere 5. januar 1908.
Skælskør faste biografteater begyndte sin livsbane i Algade 26. Hele teatret var gennemført efter storstadens mønster. Betjeningen mødte frem med guldtressede kasketter, elektrisk lys (eget elektricitetsværk), Skælskør fik først el i 1912, oplyste teatret. De nye billeder gjorde lykke i byen.
1915 flytter Kosmorama til Alagde 15.
Kosmorama fortsatte, med skiftende direktører, frem til 1988 hvor man oprettede "Skælskør Biografforening", der siden, med ulønnet arbejdskraft, har forestået driften af de mange aktiviteter der foregår. Kosmorama ændrede udseende og blev til en café-biograf.

Krasilnikoff, Arthur
Forfatter.
Født den 12. juni 1941 i Ringsted
Boede  Skælskør i 1950'erne.
Arthur Krasilnikoff har bl. a. skrevet romanerne "Gruppen Mandril" - "Lindas tid" - "Som landet ligger", som alle foregår i Skælskør kommune.

Kulturelt Samråd i Skælskør Kommune
Formål:
- skal inspirere til og understøtte et bredt spektrum af lokale kulturelle aktiviteter
- skal sikre en koordinering af disse kulturelle aktiviteter
- skal formidle information om planlagte kulturelle aktiviteter
- skal formidle kendskabet til støtte muligheder og foreliggende ressourcer.
Læs mere

Til top af siden