| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Tilbage
 N

Neble
Beliggende 6 km. nordvest for Skælskør.

Neergaard, Preben
Skuespiller.
Født 1920 - død 1990.
Preben Neergaard tilbragte sine barneår i Skælskør som plejebarn hos familien Oline og Johannes Sørensen på Carl Medingsvej.

Nielsen, Dagny, Glænø
24.4.1911-9.8.2002
Organist i Ørslev Kirke i 32 år.
Dagny Nielsen var dialektens dronning. Hun lærte bl.a. Buster Larsen og Vigga Bro, i "Jeppe på bjerget" 1971, at tale ordentlig sjællandsk. Hun indtalte hele stykket på bånd og fortæller til Sjællands Tidende 21.4. 2001, i anledning af hendes 90 års fødselsdag, at hun i en periode var landskendt mens stykket gik på Det Ny Teater.
Dagny Nielsen var, blandt meget andet, en gudsbenådet fortæller. Hun blev brugt meget til arrangementer, hvor hun levende fortalte om gamle dage på Glænø 

Nielsen, Peder
Født 1829 - død 1897.
Statskonsulent.
Grundlægger af Tystofte Forsøgsstation
Peder Nielsen blev født i Ørbæk ved Haderslev. Begge forældre var stræbsomme og flittige folk, omend i beskedne kår. Peder Nielsen gik i skole i Bæk, en jævn almueskole. Da han var meget lærenem fik han hurtigt lært det han skulle og kunne derfor som 10-årig komme ud at tjene.
Peder Nielsen arbejdede ved landbruget som tjenestekarl til han var 27 år, med undtagelse af de 2 1/2 år han aftjente sin værnepligt i København.
Peder Nielsen havde et brændende ønske om at læse til præst, men grundet manglende kapital måtte den drøm opgives.
I 1856 blev han optaget på Jelling Seminarium hvor han dimitterede allerede året efter med karakteren "meget duelig".
1857 fik Peder Nielsen ansættelse på Flakkebjerg Institut for drenge, hvor han ved siden af sin lærergerning passede skolens store have samt studerede landbrug under forstander C.C. Møllers ledelse. Interessen for landbrug blev vakt af C.C. Møllers søn B.C. Møller som var landmand.
Uddrag fra jubilæumsskriftet 1986.

Til top af siden