| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Tilbage
 R

RGS 90
"Rgs 90 - så er jorden også grøn i morgen".
Virksomheden, der genanvender bygge- og anlægsaffald
Stigsnæs Industripark

Rovbjerg Bakke
Beliggende på højre side af Gryderupvej.
Fredet gravhøj fra ældre broncealder. I denne grav lå et bronzesværd som kan ses på Nationalmuseet.

Rovborg Ridderborg, Tystofte
I Tystofte beliggende ca. 3 km. øst for Skælskør har der været en ridderborg som blev kaldt Rovborg. Borgen lå ca. 300-400 meter nord for byen. Der var en lille sø eller mose med 2 holme. Disse holme kaldtes "Rovborg", og alt tyder på, at der på dem har ligget en ridderborg.
Man ved at familien Saltensø eller Saltense har beboet borgen i Tystofte i ca. 200 år. Fra 1282-1328 skrev brødrene Peder og Jens Olufsen Saltens sig til Tystofte.
Nationalmuseet samt museumsinspektør Henning Nielsen har ved udgravninger gjort fund - så der hersker ikke tvivl om at borgen har eksisteret.
På Skælskør Bymuseum er der udstillet et luftfoto, der tydeligt viser en ændring i vegetationen hvor borgens tykke mure har stået.

Rude
Beliggende 12 km. øst for Skælskør.
Byen Rude grundlagdes ca. år 1200 som en rydning i egnens store skovdække. Navnet betyder Rødvith=rydningen i skoven. 
Omkring selve landsbyens bebyggelse lå det dyrkede land.
Rude har været priviligeret med offentlige funktioner og institutioner, næsten alle etableret af grevskabet Holsteinborg, det drejer sig om dyrlæge, posthus, telefoncentral samt sparekasse. I 1902 byggede grevskabet Rude Sygehus, som nu er nedlagt.

Rude Amtsplejehjem
Østergården

Rude Sparekasse
Rude Sparekasse- danmarks ældste sparekasse.
Etableret af grevskabet Holsteinborg. 
Nedlagt 2001

Rude - Spareegen
Vartegn for Holsteinborg Sparekasse

Rutebiltrafik
Før århundredskiftet var det både en besværlig og langsommelig proces at rejse med offentlige transportmidler til og fra Skælskør.
I 1915 indkøbtes den første automobil til postruten Skælskør-Boeslunde i stedet for den hestetrukne postvogn.
Den første egentlige bilrute i sydsjælland blev åbnet 5. november 1921 af I/S Milner & Jacobsen, Hillerød. Ruten gik fra Næstved over Skælskør til Korsør. Da højeste tilladte hastighed var 24 km i timen var der kun en daglig tur.
Den 1. april 1922 overtog August Dahlberg Hansen ejendommen Skovvej nr. 25 i Skælskør, og herfra startede han sin første busrute. Det var på strækningen Næstved-Skælskør-Korsør. Det blev starten til et vidt forgrenet net af busruter i vest-sydsjælland, samt biler af alle kategorier.
Den 16. april 1927 indviede man Skælskørs første rutebilstation ved havnen. Det kostede Dahlberg Hansen 5.000 kr. og alle var glade og tilfredse.
Den 15. maj 1933 overtog statsbanerne Dahlberg Hansens busruter, busser, chauffører, garager og værksted og Dahlberg Hansen blev ansat som driftsleder for området.
Fra "Jul i Skælskør".

Rutebilchauffører fra Skælskør fotograferet ved Kobæk 14. maj 1933.

Rådhuse
Byen har haft 4 rådhuse - alle beliggende på Gammeltorv.
Det første var en rådstue på 2 etager, som skal have ligget i den nordøstlige ende af torvet. Der er ingen spor af den. Den blev revet ned i 1682.
I 1744 fik man opført et nyt rådhus og det eksisterer endnu. Det er Gammeltorv nr. 1, den gule bygning på torvets sydside.
I 1829 byggede man et nyt og større rådhus på torvets vestside mod kirkemuren. Dette rådhus var for dårligt og blev revet ned i 1896.
I 1896 byggede man det eksisterende rådhus, som stadig er i brug selv om al administration er flyttet til Næstvedvej.
Arkitekten var F.C.C. Hansen. Fru Justitia er udført af billedhuggeren Rasmus Harboe, der stammer fra Skælskør.
I indgangen er indmuret tavler fra de to tidligere rådhuse.
I underetagen er politi- og motorkontor. På 1. sal er retslokale og byrådssal.

Rådmandsgården
Navnet hentyder til, at arealet tidligere var udlagt til byens rådmænd.
Ejendommen blev tidligere kaldt Pottemagergården, da der her en lang årrække frem til omkring århundredskiftet var teglværk og pottemageri. De gamle lergrave er forlængst fyldt op, men i strandkanten er en lille trekantet odde der hovedsaglig består af potteskår og slagger fra teglværket.
Kommunen overtog ejendommen i 1964. 1967 indrettedes det til Civilforsvaret som i 1991 flyttede til Næstved Landevej. Skælskør Musikskole har haft til huse på ejendommen inden de fik lokaler på Slagelse Landevej.
Ejendommen er nedrevet og der er bygget parcelhuse.
Kilde:Skælskør - en sejltur på fjorden af Johs. Lyshjelm.

Luftfoto fra ca. 1937-1946.

Rådmandshaven Ældrecenter
Rådmandshaven 1, Skælskør

Til top af siden