| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Tilbage
 S

Sdr. Bjerge
Beliggende 8 km. nordøst for Skælskør.

Sdr. Bjerge Kirke
Kirken omtales i Roskildebispens Jordebog omkring 1370.
Kirken ligger på en til alle sider skrånende banke hævet over byen.
Kirken består af romansk skib, gotisk udvidet kor, gotisk vesttårn og moderne våbenhus.


Sdr. Bjerge Kirke - Altertavle
I Skælskør Kommune findes en række fine gamle altertavler fra før reformationen. Altertavlen i Sdr. Bjerge indtager en særstilling, idet det er en helgentavle, St. Katharina. Det er uvist om Katharina er en historisk person, men hun har været elsket af folket. Legenderne om hende synes opstået omkring 800-900. Hun kaldes Katharina af Alexandria. Hun skal være født i året 294 i en fornem hedensk familie. Andre gør hende til kongedatter fra Cypern. Som "kristi brud" sagde hun nej til flere frierier, det kostede hende livet. Hun blev henrettet ved halshugning.
Uddrag fra "Jul i Skælskør"
Altertavlen har 3 fløje. Den er fra tiden omkring 1500.

Seistrup, Th., Skarpretter
Født i Slagelse den 10. januar 1848.
Th. Seistrup boede på sine ældre dage i Skælskør, villa "Fredly", Sorøvej. Han døde i 1920erne.
Efter endt soldatertid blev Th. Seistrup politibetjent på den daværende politistation på Gråbrødretorv. Efter at have være politibetjent i 2 år, så Th. Seistrup at Skarpretter - Embedet var ledigt. det var en fastlønnet stilling , 1600 kr. om året.
Th. Seistrup var fra 1. august 1877 udnævnt til Kongeriget Danmarks Skarpretter, et job som han bestred i næsten 30 år, til dødsstraffens afskaffelse.

Skafottet som skarpretteren benyttede

Sevedø
Beliggende 6 km. syd for Skælskør.

Sibberup
Beliggende ca. 7 km. sydøst for Skælskør. 
I Sibberup har der ingen udflytning været af gårdene.
Povl Sabroe "Den Gyldenblonde", født 1897, tilbragte de sidste år af sit liv i Sibberup. Han døde 1984.
En anden kunstner, Henning Nielsen, boede også i Sibberup. Født 1921 - død 1997.
Henning Nielsens områder var maleri og skulptur

Skjelskør, dampskib
S/S "Skjelskør" blev bygget i Svendborg og sejlede i årene 1915-1962 på ruten Skælskør-Agersø-Omø, en tur der varede 2 timer.
Skibet blev budt lidt af hvert - fra brølende kreaturer på fordækket, røntgenvogn til Omø og en mejetærsker der ragede et par meter ud fra hver side af skibet.
Damperen har en pæn størrelse - længden er 20,57 m, bredden 4.86 m og tonnagen er på 49 bruttotons.
Efter 1962 fik damperen mere rolige dage på Roskilde fjord hvor den sejlede som et minde om dampskibenes glorværdige epoke. I 1994 kom "Skjelskør" til Frederikssund, og senere til Helsingør til turistsejlads.

Skoler i Skælskør Kommune:

Agersø Skole
Gamlevej 2, Agersø.

Boeslunde Skole
Borgbjergvej i Boeslunde.
Oprettet 19. oktober 1935.
Børnehaveklasse og elever til og med tredje klasse.
Derefter kommer eleverne på Eggeslevmagle Skole.

Efterskolen Solbakken 
Ærtebjergvej 75, Tjæreby
Oprettet 1974 som efterskole for læseretarderede.

Eggeslevmagle Skole 
Skolevej, Skælskør

Kirkeskovskolen
Næstved Landevej, Rude

Lille Egede Friskole 
Korsør Landevej 628, Boeslunde

Magleby Skolecenter 
Søhusevej 79, Magleby.

Omø Skole
Husmandsstræde 4, Omø

Skælskør Skole,
Gammelgade, Skælskør
Oprettet 1902.
2002 havde Skælskør Skole 420 elever - fra børnehaveklasse - 10. klasse.

Skovvej 6, Skælskør
På Skovvej ligger en stor gammel villa med en masse historie. Villaen ligger på en grund der går fra Skovvej og ned til Norvejen. Før Norvejen blev bygget i 1970'erne gik grunden direkte til Skælskør Nor.
Villaen blev opført i 1856 af distriktlæge Frederik Christian Krebs. Arkitekt var den berømte Michael Gottlieb Bindesbøll.
Stilmæssigt kan villaen nok bedst karakteriseres som italiensk inspireret gotik i en fri Bindesbøll -fortolkning.
Ejerliste:
1856-1871: F.C. Krebs.
1871-1890: C. Raffn.
1890-1927: C. Petersen Viuff.
1927-1965: J.E. Heilmann.
1965-1988: K.L. Dahlgren.
1988-1991: J.T. Bardram.
1991-        : Arne Brandtoft og Kit Egefjord.
Kilde: Uddrag fra "Jul i Skælskør 2000"

Skælskør Apotek.
Algade 21, Skælskør
Skælskør Apotek er oprettet 1805 af apoteker Gerhard Vilhelm Mau der også var postmester.
I 1878-79 opførtes den nuværende bygning, dog uden 1. salen der først kom på i 1899.
Efter en gennemgribende ombygning i 1993 fik apoteket Skælskør byråds bygningspris med den begrundelse, at restaureringen er smuk og hensynsfuld og indretningen er spændende.
Apoteket med Svanespringvandet i forgrunden

Skælskør Blomstrer
Frivillige har påtaget sig den opgave, sammen med kommunen, at få hele kommunen til at tage sig indbydende ud ved at plante forskellige træer -buske og blomster.

Skælskør By
Beliggende næsten midtvejs mellem Næstved og Korsør.
Skælskør nævnes allerede 1231 i Kong Valdemars Jordebog.
Hvornår den har fået sine første købstadsrettigheder vides ikke men der findes afskrift af rettigheder fra 1414.
Ældste kendte og i dag bevarede stadfæstelse er fra 25. oktober 1483 udstedt af kong Hans.
I middelalderen var byen den vigtigste overfartsby over bæltet fra Sjælland, denne plads overgik til nabobyen Korsør.
Den gamle købstad indgik i 1966, sammen med landkommunerne Agersø, Omø, Boeslunde, Eggeslevmagle, Tjæreby og Magleby, i storkommunen "Skælskør Kommune".
I 1970 indtrådte Holsteinborg-Venslev og Ørslev-Sdr. Bjerge også i storkommunen.
Administrationen har til huse på Næstvedvej 15, og byrådsmøderne holdes stadig i Rådhuset på Gammel Torv.
Folketal 2003: 11.757, hvoraf de 6.506 bor i selve byen.

Skælskør Bymuseum
Algade 2.
Skælskør Bymuseum er et kulturhistorisk lokalmuseum indrettet i en velbevaret rennæssancebygning.

Skælskør Bypark
Guldagergård.
Byparkens 7 skulpturer blev "indviet" september 2003, hvor Friluftsrådet kunne overrække viceborgmester Carl Henriksen "Det grønne Blad" som tegn på, at Skælskør gør noget særligt.
"Jul i Skælskør 2003"

Skælskørfesterne
Det var hver sommer en begivenhed der tiltrak gæster fra hele Vestsjælland.
Det var før Anlægsfesterne i Slagelse og Havnefesterne i Korsør.
Havnepladsen og hele havneområdet var inddraget. Hele området og broen var kranset af kulørte lamper som spejlede sig i vandet om aftenen.
Ved Toldboden blev opbygget en estrade hvor store orkestre spillede op til asfaltbal.
Der var boder, tombolaer, gøglere, kræmmere, gynger og karruseller, slangemennesker, stærke damer m.m.
Byens borgere deltog også på mange måder i f.eks. revyer.
Der var også pyntede vogne fra forskellige fag
Uddrag fra:Jul i Skælskør 2003"

Skælskør Fjord
Den 6 km. lange fjord - delt i Yder- og Inderfjord kan være vanskelig at besejle på grund af den ringe dybde i sejlrenden.

Skælskør Folkehøjskole
Skælskør Folkehøjskole opstod da Antvorskov Højskole i tresserne havde pladsproblem og skulle tage stilling til enten en udvidelse eller bygge en helt ny skole. Valget faldt på det sidste og her kom Skælskør ind i billedet.
Da afhændelsen af de gamle bygninger gik hurtigere end forventet overtog højskolen Daneborg i Skælskør, hvor der var plads til 28 elever. Efter et par år var opførelsen af Skælskør Folkehøjskole så vidt fremskreden at det første hold elever kunne tage den i brug i 1973. Højskolen er smukt placeret ned ad skråningen mod fjorden.
Grundet manglende elevtilgang var højskolen desværre nød til at lukke i november 2005.

Skælskør Kirke
Skt. Nicolaus.
Kirken er fra begyndelsen af 1200-tallet. I sit ydre bærer kirken præg af mange års ombygninger, tilbygninger og vedligeholdelser, men den er ikke uden aldersmæssig charme.
Bygningsmaterialerne er meget forskelligartede - rå kløvet kamp blandet med munkesten og nogle steder sokkel af tilhuggede kvadre.
Kirkeskibet står som det ældste mens tårnet med dets to ret usædvanlige kirkeskibe samt kapel er kommet til senere. Dobbeltkapellet på kirkens nordside benævnes "Omø's og Agersø's kirke", idet det har været benyttet af de to øer som først fik egne kirker i 1500-tallet.
Udvendig i en granitkvader i korets nordøstlige hjørne findes "Skælskørs vartegn"
Altertavlen er en trefløjet, gotisk tavle fra ca. 1475 - korsfæstelsen og de 12 apostle.
Prædikestolen er fra 1631.

Skælskør Kirke - Gravsten
Gravsten over rådmand Povel Hansson og hans seks koner.
I Skælskør Kirkes tårnrum, benyttet som våbenhus, sidder på sydvæggen en gravsten over rådmand Povel Hansson og hans seks koner.
Det var ikke ualmindeligt i ældre tid, at kvinder døde før deres mænd, ofte i forbindelse med barnefødsler, og manden så giftede sig igen, men det er ualmindeligt, at det skete seks gange.
Tegneren Søren Abildgård (1718-1791) tegnede 1756-77 historiske mindesmærker. Blandt dem stenen i Skælskør Kirke.

Stenen er fra 1608. Der var plads til at indføre årstal for Povel Hanssons og hans sidste kones død.
Der findes ikke oplysninger om personerne. Der er ikke kirkebøger for Skælskør for den tid.
Uddrag fra "Jul i Skælskør 2000" af Erik Nielsen

Skælskør Kirke - timeglas
I Skælskør Kirke ved prædikestolen findes stadig de gamle timeglas. Tidligere havde timeglassene til formål at hindre præsten i at holde for lange prædikener. Fra omkring 1631.
Der er fire timeglas - det første angiver et kvarter - det andet en halv time - det tredje et kvarter - det fjerde en time.

Pastor A. Ring ved de fire timeglas i kirken

Skælskør Kirkegård
Beliggende Rådmandsvej.
Anlagt 1884. Udvidet flere gange.

Skælskør Lodseri - se Lodseri

Skælskør Lystskov
Borreby Dyrehave.
Skælskør Lystskov har gennem snart 200 år været et yndet udflugtsmål for mange Skælskørborgere.
Lystskoven er beliggende mellem Slagelse Landevej og Skælskør Nor og er på ca. 25 tdr. land, kaldes på udskiftningskort fra 1806 for Borreby Dyrehave.
Dyrehaver er i århundrede anvendt af konger og adel til at opretholde en stor bestand af vildt.
Efter 1682 hvor landet blev opmålt tilhørte området ikke længere Skælskør men Boeslunde sogn. Fra slutningen af 1600-tallet var det i et par hundrede år i privat eje hos J.M.H. Castenschiold, Borreby.
I 1869 tilbød godsejer Castenschiold at kommunen kunne købe skoven samt det bortforpagtede Blegehus (Kildehuset) for 8.956 rgd.

Skælskør Lystskov - restaurant
I 1818 fik det nyoprettede Skælskør Fugleskydningsselskab lov til at sætte fugleskydningsstangen i Dyrehaven.
Fugleskydningsselskabet opførte også et dansetelt. Det var et rummeligt lokale med borde og bænke. I 1861 nævnes det at der foruden 250 børn var 100 tilskuere til børneballet.
I 1863 nedbrændte salen og der opførtes en pavillion. Den stod frem til 1930.
Skælskør Kommune opførte senere en gulstensbygning, der med senere udvidelser stod frem til den store brand i 1980.
I 1920 fik bygningen en ombygning, dels til garderober og toiletter mod øst og en musiktribune og et par værelser. I 1930 blev der opført en ny sal langs den bestående, så der kunne dannes eet stort rum med plads til 1500 mennesker.
Der skete op gennem 1900-tallet stadig forbedringer.
Den populære restaurant Skælskør Lystskov blev ved en brand lørdag den 25. oktober 1980 lagt i ruiner. 

Skælskør Plejecenter
Norvænget 5, Skælskør.

Skælskør Rådhus - se Rådhuse

Skælskør-sangen
"Gamle Skælskør er vor kæreste skat", hedder det bl.a. i omkvædet til Frede Jensens Skælskør-sang fra 1918. Han skrev den en stormfuld nat i Biscayen, hvor skibet lå underdrejet i otte dage for uvejr. Da gik tankerne uvægerligt mod det hjemlige

Mel: Oppe på kvisten, hvor svalerne bor

I vort lille fædreland findes kønne egne,
ja, der herligt være kan alle vide vegne,
men jeg ved et dejligt sted, hvor vi asters plukke,
der min barndomstid bortgled, og der stod min vugge.
Det er i vort lille skønne Skælskør,
om det er vinter i snehvide slør,
eller en måneklar midsommernat,
gamle Skælskør er vor kæreste skat.

Dengang du og jeg var barn - sommerdage lange -
fisked' vi med fiskegarn, fisk så mange, mange,
ak, nu er den tid forbi, vi ej mer' den finder,
hvor er det vi lever i - tavse, lyse minder?
Det er i vort lille....

Da vi store bleven var, drog vi ud i verden,
og de lyse minder har vi med på vor færden.
Men hvor end vi vandred' frem, ej vi skued' skøn're,
end den plet omkring vort hjem, der er meget køn're.
Det er i vort lille....

Vi blev borte mange år fra de skønne egne,
og en længselstanke får kinden til at blegne.
Hvor var det vi længtes hen, hvor vil helst vil være,
far og mor og kæresten, hvor er det de ere?
Det er i vort lille....

Den som her i livet har plads i vores hjerte,
øjne blå, som bølgen klar - skønne drømme er det:
Måneskin ved kildevæld - kærligheden lærtes,
skønne dage svinder hen, hvor er det hun færdes?
Det er i vort lille....

Når vi gamle bleven er, så vi skal forlade
alt på jord, som vi har kær og de minder glade,
vi bli'r sænket ned i jord - munden kan ej smile,
vi har sagt vort sidste ord, hvor vil vi så hvile?
Helst ved vort lille, det skønne Skælskør
om det er vinter med snehvide slør,
eller en måneklar midsommernat,
gamle Skælskør er vor kæreste skat.

Skælskør Skole - se Skoler
            
Skælskør Sygehus
I tidligere tid fandtes der ikke noget egentlig sygehus i Skælskør. I Gammelgade 21 var der nogle sygestuer for særligt hårdt syge der ikke kunne passes hjemme.
I 1916/17 opførte man det nye sygehus på Rådmandsvej. Det bestod af 3 fløje. Samtidig opførte man et epidemisygehus, bygning med ligkapel og vognport samt en bygning med forsørgelsesanstalt og bolig for bestyreren. Der var i alt ansat op mod hundrede personer på sygehuset da det lukkede i 1983.
Uddrag fra "Jul i Skælskør 1990" af Johs. Lyshjelm.

Skælskør Turisme
Vestergade 1, Skælskør

Skælskør Vartegn
På Skælskør kirkes nordøstlige hjørne er indmuret en stor sten. I den er der indhugget en cirkel med et kors og ved siden af den er der en lodret streg. Fra gammel tid kaldes denne sten for "Skælskør Vartegn", og det hedder sig at det viser en "stiv sjællandsk alen og et skæppemål"

Snede Skov, Agersø
Fredet 1941.

Snedinge
Beliggende ca. 9 km. sydøst for Skælskør.

Snedinge Hovedgård
Museet for Landbokultur og -erhverv.
Hører under Holsteinborg.
Museet ligger 3 km. fra Holsteinborg Slot mellem Næstved og Skælskør på Marguerit-ruten.

Sognehus, Boeslunde
Forhenværende forpagterbolig.
Indviet som sognehus november 2003.
Bruges til mødeaktiviteter - undervisning af konfirmander - legestue m.m.

Sports- og idrætshaller i Skælskør Kommune:

Agersø Hallen, Gamlevej 6, Agersø

Boeslunde Hallen, Borgbjergvej 14, Boeslunde

Eggeslevmaglehallen, Skolevej 8, Skælskør

Kirkeskovhallen, Næstved Landevej 632, Rude

Skælskør Skoles Hal
Gammelgade 10, Skælskør

Skælskørhallen, Sorøvej 90, Skælskør

Stage, Mads
Illustrator.
Født 1922 i København. Optaget på Kunstakademiet hvor han studerede ved maler- og kunstskolen i årene 1941-1947
Mads Stage er Bisserup-borger, ikke fanatisk men patriotisk.
Mads Stage ser helst sine værker brugt, ikke hængt væk på en væg hvor ingen ser dem. Han har blandt mange andre ting lavet en illustration over Stærebæltsbro-byggeriet.
 

Statsskov
Falster Statsskovdistrikt, som Skælskør hører under, havde i oktober 2004 inviteret interesserede på en rundtur i området mellem Skælskør og Kobæk hvor der i de kommende år vil rejse sig 75 hektar skov

Stigsnæs
Beliggende 5 km. syd for Skælskør
Begyndelsen af tresserne blev på mange måder skelsættende for Stigsnæs. Først kom meddelelsen om at SEAS agtede at bygge et stort kraftværk, og næsten samtidig kom oplysningen om at Gulf ville bygge et olieraffinaderi på naboarealerne til kraftværket. Når to så store virksomheder valgte Stigsnæs var det på grund af den store vanddybde i Agersøsund, der gjorde det muligt at bygge havn til de meget store skibe, som skulle fragte råmateriale.
Der skulle bruges en mængde arbejdskraft som ikke alene kunne findes indefor den nærmeste omegn. For at skaffe opholdssted til de mange mennesker besluttede K.F.U.M. at opføre at arbejderkollegium på Stigsnæs. Det viste sig at være en rigtig beslutning - i 1963 var der 240 pensionærer. Kollegiet blev lukket og flyttet sidst i halvfjerdserne.
På arealet hvor Gulf olieraffinaderi virkede bliver kun de store tanke brugt til oplagring.

Stigsnæs Mejeri

Stigsnæs - PVC-genanvendelsesanlæg
Forslag til PVC-genanvendelsesanlæg i Stigsnæs Industripark.
Vestsjællands Amt har udarbejdet forslag til regionplantillæg. Bliver behandlet i november 2004.

Stubberup
Beliggende 8 km. sydøst for Skælskør.

Sønderupsønder
Beliggende 4 km. nord for Skælskør.

Til top af siden