| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Tilbage
 T

Tjæreby
Beliggende 4,5 km. øst for Skælskør.

Tjæreby Kirke
Indviet til Skt. Nicolaus.
Tjæreby Kirke er fra omkring 1135 og tilhørte i middelalderen Næstved Kloster. 1629 fik Basnæs Gods skøde på kirken, og kirken tilhørte derefter godset frem 1. januar 1911 hvor den overgik til selveje.
Kirken ligger i den nordlige del af Tjæreby.

Kirken består af romansk skib og kor med senmiddelalderlige tilbygninger: kapel, vesttårn, våbenhus og sakristi.
Altertavlen er trefløjet, sengotisk fra ca. 1480.
I 1925 fandt man rester af kalkmalerier fra 1300-tallet - bla.a. en engel i skibets østlige hvælv.

Toldbod, Skælskør
Havnepladsen.
Bygget 1886.
1970 blev Skælskør tolddistrikt lagt under Korsør.
Huset er i dag i privat eje.

Topsøe, Haldor
Kemiker, med ekspertise i krystallografi. 
Født 1842 i Skælskør - død 1935.
Farfar til Haldor Topsøe som påtænker at starte virksomhed på Stigsnæs ved Skælskør.

Torve i Skælskør:
Gammeltorv - med Pomonabrønden og det gamle rådhus.
Nytorv - med springvand.
Svanetorvet - med Svanespringvandet doneret af Karl Larsen.

Tranderup
Beliggende  2,5 km nordvest for Skælskør.

Turisme, Skælskør
Vestergade 1, Skælskør

Tystofte
Beliggende ca. 3 km. øst for Skælskør.

Tystofte Forsøgsstation
Grundlagt 1. april 1886 af statskonsulent Peder Nielsen.
Peder Nielsen formåede at bygge en virksomhed op der viste sig at have så store udviklingsmuligheder at den også var levedygtig efter hans død.
Forsøgsstationen bestod i begyndelsen af 20 td. land af fæstegården "Studegård", Tystofte Mark.
1889 bestod Forsøgsstationen af 33 td. land og 2 gårde.
1891 var Forsøgsstationen vokset til 54 td. land.
Efter Peder Nielsens død 1897 solgte C.V.B. Castenschiold Tystofte Forsøgsstation til staten for 50.000 kr.

Tystofte - Rovborg en ridderborg
I Tystofte beliggende ca. 3 km. øst for Skælskør har der været en ridderborg som blev kaldt Rovborg. Borgen lå ca. 300-400 meter nord for byen. Der var en lille sø eller mose med 2 holme. Disse holme kaldtes "Rovborg", og alt tyder på, at der på dem har ligget en ridderborg.
Man ved at familien Saltensø eller Saltense har beboet borgen i Tystofte i ca. 200 år. Fra 1282-1328 skrev brødrene Peder og Jens Olufsen Saltens sig til Tystofte.
Nationalmuseet samt museumsinspektør Henning Nielsen har ved udgravninger gjort fund - så der hersker ikke tvivl om at borgen har eksisteret.
På Skælskør Bymuseum er der udstillet et luftfoto, der tydeligt viser en ændring i vegetationen hvor borgens tykke mure har stået.

Tystofte Teglværk
Tystofte Teglværk lå på Teglværksvej 46, Teglværkshuse ca. 2,5 km. sydøst for Skælskør.
Virksomhedens start er ukendt, men den er formentlig startet omkring 1850 af Rasmus Harboe. Fremstillingen af mursten ophørte 1915, da det var blevet umuligt at skaffe kul til brændingen grundet 1. verdenskrig.
Uddrag fra "Jul i Skælskør"

Til top af siden