| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T | U | V/W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Tilbage

 Ø

Ørslev
Beliggende 8 km. sydøst for Skælskør.
Hvor Snedinge Møllevej munder ud i Ørslevvej står en bornholmsk røn.
Den er plantet som erstatning for " ", idet denne gik ud efter få år.
Kvindeegen plantedes til minde om at kvinderne fik valgret.
Den blev plantet af Maren Jørgensen, Glænø, i daglig tale kaldet Maren Peder Jørns, da hun var gift med Peder Jørgensen, Brinkgården, Glænø.
Hun gik stærkt ind for kvindesagen. I det hele taget var det et farverigt og interessant par der gjorde meget for egnens kulturelle liv. De arrangerede store folkemøder med kendte talere i deres store have.
Peder Jørgensen blev kaldt "ø-konge" hvilket han var meget stolt af.

Ørslev Kirke
Indviet til Johannes Døberen.
Kirken nævnes i Roskildebispens Jordebog omkring 1370.
1708 overgik kirken til Grevskabet Holsteinborg.
Kirken ligger på en nordøst skrånende bakke.
Bygningen, der er en af de interessanteste landsbykirker i amtet, består af romansk kor og skib, to kapeller på korets sider samt sengotisk østforlængelse og vesttårn.

Altertavlen er fra 1625.
I 1885 blev flere usædvanlige kalkmalerier fra omkring 1350 afdækket på sydkapellets øst- og sydvæg, bl. a. den meget kendte "Dansefrise"


Ørslev -  Sct. Hans kilde
Den hellige kilde Sct. Hans-kilde er fredet af Nationalmuseet.
Kilden var, i katolsk tid, valfartssted for tusinder af mennesker. Kilden hører sammen med Ørslev Kirke. At kirken er så stor skyldes sandsynligvis kilden.
Ifølge overleveringer har der ligget et kloster ved kilden, hvor seks munke levede og passede kilden såvel som de mennesker der valfartede hertil.

Østergården
Rude Amtsplejehjem.
Østervej 34, Rude

Til top af siden