Gårde omkring på Stigsnæs

 
 

Anders Gård
Holtenvej 10

Stigsnæs.

Askegård 
Gedehavevej 20

Stigsnæs.

Askhøj 
Holtenvej 28

Stigsnæs.

 

Askelund
Madevej Østerhoved.

Stigsnæs.

Bøgeholdtgård
Holten

Stigsnæs.

Egholtgård
Holten

Stigsnæs.

 

Fjordgården
Gedehavevej 80

Stigsnæs.

Gedehavegård
Gedehavevej 135

Stigsnæs.

Gedehavevej 39
Gedehaven
Stigsnæs.

 

Gerdalund
Stigsnæs Landevej 531.
Stigsnæs

Grønhøjgård
Madevej Holten

Stigsnæs.

Guldhøj
Holtenvej 80

Stigsnæs.

     

Herredsfogedgården
Fornetoftevej 35

Stigsnæs.

Holtengård
Holten

Stigsnæs.

Højgård
Gedehavevej 61

Stigsnæs.

 

Klintegård
Gedehavevej 155

Stigsnæs.

Kroggården
Østerhoved

Stigsnæs.

Longsgård
Mindeshovedvej 39

Stigsnæs.

 

Matr. 8 Østerhoved
Østerhoved

Stigsnæs.

Mogens Bjerggård
Gedehaven 35

Stigsnæs.

Morgenfryd
Gedehaven 68

Stigsnæs.

 

Nygård
Gedehavevej 85

Stigsnæs.

Ny Smedegård
Holtenvej 35

Stigsnæs. 

Pilegård
Kokkehusvej 20  

Stigsnæs.

 

Poul Søborgs gård
Holten

Stigsnæs.

Præstehus
Holtenvej 85

Stigsnæs.

Rørbækgård
Østerhoved

Stigsnæs.

 

Sevedøgård
Sevedø Østerhoved

Stigsnæs.

Sognefogedgård
Holtenvej 75

Stigsnæs.

Strandgård
Holten

Stigsnæs.

 

Strandlyst
Holtenvej 50

Stigsnæs.

Tjørnegård
Madevejen

Stigsnæs.

Tjørnhøjgård
Holten

Stigsnæs.

 

Tjørnhøjgård Gaden
Gaden 12

Stigsnæs.

Vangsgård
Fornetoftevej 30

Stigsnæs.

Vibeholmsgård
Gedehavevej 77

Stigsnæs.

 

Vollebjerggård
Østerhovedvej 5

Stigsnæs.

Vovegård
Mindeshovedvej 31

Stigsnæs.

Øksnæsgård
Tornæs

Stigsnæs.

 

Ørnehovedgård
Stigsnæs Landevej 571 Stigsnæs.

Østerhovedgård
Sevedøvej 20 Østerhoved
Stigsnæs.

Østergård
Madevej Østerhoved
Stigsnæs.

 

Østerhovedvej 29
Østerhoved
 Stigsnæs.

 

Sådan opstod Østerhovedgård

 

Tilbage til gårde i kommunen

Tilbage til Stigsnæs