Algade 21 

 

Algade nr. 21 er Apotek og tilhørte fra 1805 til 1857 apoteker G. V. Mau, ( 1776 - 1857 ) som desuden var byens postmester, så længe han levede.

Den første af Mau slægten som blev borger i Skælskør var tidligere apoteker i Odense, født i Alte Krempe i Holsten, Carl Hendrich Mau som 45 år gammel fik borgerskab som Købmand og Handelsmand, den 25 marts 1816.

En anden af denne slægt, Kanceliråd F. V. J. Mau havde Hvidtølsbryggeriet på Magleby-vej Gerhardsdal, som Harboe overtog i 1883.

C. V. Maus svigersøn H. P. G. Heilmann ( 1821 - 1906 ) som overtog apoteket efter ham og drev det i årenes løb, ombyggede det til det det nu er.
Den første af denne blev borger her den 4 maj 1812 da Hendrich Heilmann, tidligere kirurg ved det 1ste Jyske Infanteriregiments 2 bataljon jægerkompagni, født i Vissenbjerg på Fyn, 28 år gammel fik borgerskab som købmand eller grosserer og brændevinsbrænder i Skælskør.

I 1894 overtog H. P. G. Heilmanns sønner Ernst og Arnt Heilmann apoteket efter faderen og drev det til 1907, da de overdrog det til J. C. Monberg, fordi den frugtplantage de havde anlagt på Skælskør mark i 1897 på 10 tdr. land, som fra gammel tid hørte til apoteket, nu viste sig at svare til deres forventninger.

J. C. Monberg overdrog det i 1911 til apoteker Th. Jørck som i 1948 blev afløst af sin søn. Poul M. Jørck som nu er dets indehaver.

Kilde: Byvandringen samt Skælskør Apotek af Johs. Lyshjelm og De Danske Apotekers Historie

Klik på det enkelte billedet og se biografien.
H.P.G. Heilmann H.E.J.M. Heilmann Carl Arent Heilmann
H. P .G. Heilmann. H. E. J. M. Heilmann. C. A. Heilmann.

 

Johan Chr. Monberg Th. Jørck Poul Meding Jørck
Johan Chr. Monberg. Th. Jørck. Poul Meding Jørck.