Østerhovedgård  Stigsnæs 

 

Østerhovedgård Sevedøvej 20   Skælskør 1949.

Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.