Østerhovedgård  Stigsnæs 

 
Klik på billedet.

Østerhovedgård Sevedøvej 20   Skælskør 1936-1938.

Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.

Som beskrevet i historien blev det i 1847 besluttet at samle 5 bøndergårde i Østerhoved matriklen til den gård, der nu hedder Østerhovedgård.
Det var Matriklerne 3,4,5,6 og 7 der lå næsten på linje langs Sevedøvej,  dog med matr. 4 lige nord for og tæt ved  den nuværende Østerhovedgård, samt matr. 7.
I midten af 1800 tallet havde alle gårdene i Østerhoved navne, og der kan med rimelig sikkerhed  sættes på disse gårde, matr. 3) Pilegaard,
matr. 4) Aaesgaard, matr. 5) Overdrevsgaard, matr. 6) Skovgaard, matr. 7) Askelundsgaard.

Det var nr. 4 Aaesgaard der blev starten på den nuværende Østerhovedgård, kig yderst til venstre i billedet, det er højst sandsynlig det gl. stuehus fra Aaesgaard der ses der, ses også på det følgende billede.

Matr. nr. 3 Østerhoved by, Magleby sogn.

Fæstere / Forpagtere på Østerhovedgård.
 

1) Jacob Jacobsen og 1 Maren Larsdatter og 2 Kirstine Marie Pedersen , forpagtere ØH gård.

 

2) Peter Larsen og Thora Hansine Larsen, forpagtere ØH gård fra 1893.

 

3) Kresten Jørgen Sørensen og Maren Olavia Sørensen, forpagtere ØH gård fra ca. 1912.

 
4) Sven Erik Anderson forvalter og Annamine Vilhelmine Zobbe husjomfru, fra ca. 1926.
 
5) Erik Castenschiold.
 
6) Gustav Rønholt.
 
7) Finn Mygin.

Kilde: Ejler Holm Hansen Seerdrup samt Henrik Fabritius Allerød.

Ejere af Aaesgaard senere Østerhovedgård.

  • (1847-1865) Adolph Frederik Holten Castenschiold.

  • (1865-1866) Slægten Castenschiold.

  • (1866-1919) Carl Vilhelm Behagen Castenschiold.

  • (1919-1945) Adolph Frederik Holten Castenschiold.

  • (1945-1955) Carl Christian Henrik Holten Castenschiold.

  • (1955-1958) Østerhovedgård A/S v/a Jørgen Harboe Rindom.

  • (1958-1988) Østerhovedgård A/S v/a Jørgen Rindom.

  • (1988-) Østerhovedgård A/S v/a Peter Rindom.

Kilde: J. P. Trap: Danmark 5.udgave, Kraks Landbrug.