| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Tilbage
E

Efterskolen Solbakken, Tjæreby - se Skoler

Egerup
Beliggende 4 km. nordvest for Skælskør.

Eggeslevlille
Beliggende 4.5 km. nordøst for Skælskør.

Eggeslevmagle
Beliggende ca. 6 km. nordøst fra Skælskør.
Oprindelig var Eggeslevmagle en landsby bestående af 21 gårde. 15 af disse er udflyttede. Alligevel er grundstrukturen stort set bevaret med kirken i midten beliggende på en lille forhøjning.
Tiden 1880-1945 er glansperioden for landsbyerne i Danmark. Det gjaldt også for Eggeslevmagle. Ifølge en oversigt fra 1916 var der: bager - gartner - hjulmand - murer - møller - skomager - skrædder - 2 smedier - stenhugger - træskomand - 2 tømrere og en væver.
Mere herom i "Jul i Skælskør 1989" af Jens Hansen.

Eggeslevmagle - Galgebakken
Enhver ordentlig by havde i gammel tid sin Galgebakke. Således også Skælskør.
Lidt uden for Skælskør på vej mod Eggeslevmagle ligger den store gravhøj Kanehøj fra begyndelsen af bronzealderen. Den tjente også som rettersted.
"Den sidste henrettelse på Kanehøj ved Skelskør" H. C. Andersen overværede som latinskoleelev i Slagelse henrettelsen den 8. april 1825. Han beskriver oplevelsen i "Levnedsbogen", udgivet 1926 af Hans Brix.
                       

Eggeslevmagle - Gerdrup
Beliggende ca. 4 km. nord for Skælskør
Gerdrup er en ældgammel gård, den sidste stavelse i navnet angiver at der er tale om en ung landsby, en såkaldt torp. Førstestavelsen indeholder et mandsnavn, måske grundlæggerens.
Den ældste kendte ejer synes at være Jep Jensen (Godov) til Ordrup, der med sin hustru Elne Palnesdatter skødede deres del af Gerdrup til Anders Jepsen Lunge 1417.
Gerdrup drives sammen med Lyngbygård.

Eggeslevmagle - Kanehøj Mølle
Beliggende midtvejs mellem Skælskør og Eggeslevmagle
Møllen er bygget 1880 efter en tidligere stubmølle på samme sted var brændt.
Møllen ejes og drives af Kanehøj Møllelaug, og der er hvert år åbent hus hvor publikum kan se møllen arbejde og male mel.

Eggeslevmagle Kirke
Kirken forekommer i Roskildebispens Jordebog omkring 1370.
Kirken ligger i den østlige del på en høj der hæver sig over den omgivende by.
Bygningen består af romansk kor og skib samt fire gotiske tilbygninger.
Altertavlen er trefløjet, sengotisk fra omkring 1450-1500. Tavlen krones af en gennembrudt bladfrise og har i midterfeltet en fremstilling af korsfæstelsen.

Eggeslevmagle - Lyngbygård
Beliggende 4. km. nord for Skælskør.
På det sted, hvor nu Lyngbygaard ligger, lå indtil svenskekrigene efter midten af 1600-tallet landsbyen Lyngby. Dens jorder var fordelt på 12 gårde, en af disse synes i middelalderen at have været en væbnergård, en væbner Niels Pedersen af  Lyngby nævnes 1403.
Lyngbys tilværelse som landsby ophørte brat i 1658. De svenske tropper huserede og Lyngby afbrændtes.
Gerdrupgaards ejer, sognepræst til Kvislemark og Fuirendal, magister Diderich Grubbe ejede fra 1696 hele Lyngby bymark. Han døde i 1702 og hans enke blev den virkelige skaber af Lyngbygaard.

Eggeslevmagle - Poppel
I haven ved den gl. præstebolig på Præstestræde stod Nordeuropas højeste poppel, som desværre væltede i orkanen 1999.

Eggeslevmagle Skole - se Skoler

Egholm
Beliggende 7.5 km. vest for Skælskør. Selvstændig ø forbundet med  øen Agersø ved en dæmning. Dæmningen var færdig 1968.
Oprindelig ejedes Egholm af et konsortium af Herman Heilbuth, Octavius Hansen, Lakmand og Rugborg. Heilbuth købte de andre ud og dannede med børnene et aktieselskab.
Øen ligger som en grøn plet i havet. Dens højeste punkt er ca. 3 meter over havfladen ved højvande.
Halvdelen er opdyrket, den sydlige halvdel er en stor græsslette. Der er skove på øen, i den ene, en gammel egeskov, er der stenaldergrave.

Erhverv, nedlagte i Skælskør Kommune:  
Bogbinderi, Vestergade.

Brænderiet (Skælskør Spritfabrik) - oprettet 1810 - nedlagt 1917 (lå hvor Skælskør Bank ligger i dag).

Bødkerværksted, Algade 24 - 1870'erne.

Cementstøberi, Pistolstræde.

Cigarfabrik, opført 1890 - ophørte ca. 1930.

Elektricitetsværk. Opført 1912 - ophørte 1950.

Fiskefiletfabrikken "Dana", Havnevej 12, Skælskør - oprettet 1929 - nedlagt 1952.

Garveri, Strandgade 10 - oprettet 1848 - nedlagt 1935. Alt værktøj og barkmøllen blev skænket til museet i Den Gamle By i Århus.

Gasværk, oprettet 1906 - nedlagt.

Landcentralen v/ Erik & Knud Nielsen, Teglværksvej 27, Tystofte - oprettet 1951 - nedlagt 1987.

Jeep-Centralen v/ Poul Jørgensen, Næstvedvej 33 - oprettet 1947 - nedlagt 1992.

Jernstøberi, Algade 24 i baghuset. - 1881-1925.

Mejerier:
Agersø Andelsmejeri 1890-1969.
Boeslunde mejeri
Mejeriet Godthåb, Næstvedvej Skælskør 1888 - 1977.
Stigsnæs Andelsmejeri 1910-1964.

Pottemageri, Algade 26 

Rebslageri, Algade 24 - oprettet 1923 - nedlagt 1943.

Røgeri.

Skælskør Frugtplantage. Opført 1899

Skælskør og Omegns Svineslagteri, Slagterivej. Oprettet 1912 - nedlagt 1968.

Teglværk, Tystofte ca. 1850-1915

Tændstikfabrikken, Park Allé 4. Oprettet 1907 - nedlagt 1910.

Ægpakkeri - startet 1937 i Algade 30 - derefter til virksomheden blev nedlagt på Maglebyvej 1975.

 

Til top af siden