| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Tilbage
 L

Landbrugsmuseum - Snedinge Hovedgård
Hører under Holsteinborg.
Museet ligger 3 km. fra Holsteinborg Slot mellem Næstved og Skælskør på Marguerit-ruten.

Larsen, Karl, tegner
født 9. maj 1889 i et af de små gule huse ved kanalen i Skælskør, hvor han opvoksede som fiskerdreng i en familie i trange kår. Karl Larsen rejste til USA i 1910. Han glemte aldrig sin fødeby, som han bl.a. meget andet skænkede springvandet på Svanetorvet.
Karl Larsen døde i sit hjem i Detroit i 1992 - 103 år gammel

Latinskolen
Beliggende Gammelgade nr. 4
Den gamle Latinskole ligger i det sydvestlige hjørne af den gamle kirkegård. Den er formentlig opført engang mellem 1450-1550 til tiendelade eller præstebolig.
I mange år blev den brugt som latinskole, senere som dansk skole. I 1740 blev skolen nedlagt og købt af købmand Lorentz Pedersen, som i sin dødsstund bestemte at der skulle indrettes bolig for fattige og skikkelige borgere i den gl. skole.
Tavlen over døren fortæller om det.
Bygningen har været brugt til bolig til efter 2. verdenskrig.

Lille Egede Friskole - se Skoler

Lodsbroen
Beliggende ved indsejlingen til Skælskør Fjord.
Den er en af købstadens gamle losse- og ladepladser.
Broen er en af de bedst bevarede i landet

Lodseri / Lodshus i Skælskør
Beliggende ved indsejlingen til Skælskør Fjord.
Indsejlingen til Skælskør Fjord har altid været vanskelig, derfor har man langt tilbage i tiden benyttet lods.
På et kort fra 1798 er anført lodshus.
1938 opførtes et nyt lodshus. Her boede lodsen frem til marts 1983 hvor splitflaget blev strøget for sidste gang af Lods Arthur Møller.
Lodshuset er i dag i privat eje.

Lundgaard, Ebbe  
Født 25. aug. 1944 i Nykøbing Sjælland. 
Søn af fhv. overlærer og gårdejer Svend Lundgaard og fhv. kirkesanger og hjemmegående husmor Signe L.
Student fra Kalundborg Gymnasium 1964. Cand. mag. i engelsk, dansk og tysk fra Københavns Universitet 1972. Lærer ved Grundtvigs Højskole, Fredensborg 1971-75. Undervisningsassistent ved Københavns Universitet 1973-75. Lærer ved Den frie Lærerskole, Ollerup 1975-78. Forstander ved Skælskør Folkehøjskole 1978-92. Forstander ved Brandbjerg Højskole fra 1992. Medlem af Skælskør Byråd 1990-92 og af Vejle Amtsråd 1994-96. Medlem af Det Radikale Venstres Hovedbestyrelse fra 1986. Har udgivet bogen »Samspil-Tekster om idræt«, 1977.

På FDBs kongres søndag den 19. juni blev formand Ebbe Lundgaard genvalgt til en ny fire-årig periode.
Genvalget var ventet, og der har ikke været opstillet modkandidater til valget

Lyngbygård
Beliggende 4. km. nord for Skælskør.
På det sted, hvor nu Lyngbygaard ligger, lå indtil svenskekrigene efter midten af 1600-tallet landsbyen Lyngby. Dens jorder var fordelt på 12 gårde, en af disse synes i middelalderen at have været en væbnergård, en væbner Niels Pedersen af  Lyngby nævnes 1403.
Lyngbys tilværelse som landsby ophørte brat i 1658. De svenske tropper huserede og Lyngby afbrændtes.
Gerdrupgaards ejer, sognepræst til Kvislemark og Fuirendal, magister Diderich Grubbe ejede fra 1696 hele Lyngby bymark. Han døde i 1702 og hans enke blev den virkelige skaber af Lyngbygaard.
Lyngbygård drives sammen med Gerdrup.


Lystskov, restaurant - se Skælskør Lystskov, restaurant

Lystskov, Skælskør - se Skælskør Lystskov

Til top af siden