| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T | U | V/W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Tilbage

 V/W

Vandrerhjem
Vandrerhjem Skælskør Lystskov.
Smukt placeret midt i Skælskør Lystskov.
Vandrerhjemmet modtog 1998 bygningsprisen som "Årets hus". Arkitekten var Michael Käszner. Vandrerhjemmet indpasser sig på smukkeste vis i lysningen i skoven.

Vartegn, Skælskør
På Skælskør kirkes nordøstlige hjørne er indmuret en stor sten. I den er der indhugget en cirkel med et kors og ved siden af den er der en lodret streg. Fra gammel tid kaldes denne sten for "Skælskør Vartegn", og det hedder sig at det viser en "stiv sjællandsk alen og et skæppemål"

Vasebroen  - se Lodsbroen

Vedskølle
Beliggende 6 km. sydøst for Skælskør.

Vedskølle byhorn
Et kraftigt oksehorn med en masse indskårne årstal og navnetræk - oldermændenes.
Årstallene går tilbage til 1816.
Hornets toner er ikke særligt talrige, da der mangler et rigtigt mundstykke.
Hornet blev brugt til at sammenkalde til møde på Vedskølle Skole hver lørdag.
Byhornet opbevares på en gård  få meter fra Vedskølle gadekær.

Vejerbod og Brovægt
I begyndelsen af 1900-tallet blev der etableret en brovægt på Skælskør Havn som hjælpemiddel i det daglige arbejde for målere og vejere.
En brovægt blev benyttet til vejning af vogne og større ting. Vægten var anbragt i en mindre bygning (vejerboden) og havde forbindelse til vejerpladen (plankerne ved boden), der var anbragt over en grube - som en bro - i niveau med kørebanen.
I 1919 blev den første vognvægt (5.000 kg) anbragt på havnen.
Brovægten opfyldte efterhånden ikke de krav, der krævedes, og Poul Frederiksen, Skibsmægler, valgte i 1987 at stoppe brugen af den. Aftalen om leje af pladsen blev opsagt og kommunen fik overdraget vejerboden og brovægten.
I 2001 vedtog byrådet at vejerboden skulle fjernes, dette medførte en del modstand blandt borgerne. Efter en henvendelse fra byrådet påtog Bevaringsforeningen, Bevaringsfonden og Museumsforeningen at renovere bygningen "på tag og fag". Vejerbodens venner skulle efterfølgende forestå indretningen af rummet. Foråret 2003 stod vejerboden nymalet med udstilling på sin plads i havnemiljøet.
Kilde: Johs. Lyshjelm

Venderstenen
Ifølge Saxo blev den 12. april 1158 en skæbnesvanger dato. Absalon havde hørt at venderne var gået i land i det indre af Skælskør og han samlede sin 18 huskarle og nogle af egnens raske folk til modstand. Venderne var ikke vant til at støde på modstand, og der udbrød vild forvirring så kun et fåtal af dem nåede i sikkerhed på skibet .
Til minde om dette slag tog mejeribestyrer Hans Dinesen 1916 initiativ til at rejse en mindesten.
Denne sten står ved Sønderupvej overfor parkeringspladsen ved kirken.
Inskriptionen på stenen lyder:
"Stå som et vidne tavse sten.
Her voldte Absalon venders men"
12.april 1158

Venslev
Beliggende 10 km. øst for Skælskør.
Venslev er omgivet af Flakkebjerg, Holsteinborg, Sdr. Bjerge, Hyllested og Hårslev.
Landevejen Skælskør-Næstved berører den sydlige del af Venslev.

Venslev - flykatastrofen 9. april 1944
I foråret 1944 havde USA fået overført så mange bombefly til England, at man kunne begynde dagbombardementer af Tyskland med store formationer. Ruten blev lagt over det sydlige Danmark hvor man undgik en stor del af det tyske luftskyts.
Påskedag den 9. april 1944 startede bombemaskiner fra England på et bombetogt til Nordtyskland og Polen.
I nærheden af den danske vestkyst blev bombeflyene angrebet af tyske jagere, og besætningen måtte springe ud i faldskærm. Kl. ca. 11.30 faldt maskinen ned i Carl Nielsens gård og lavede et stort krater i vænget bag en af udbygningerne.
Flybesætningen, blev ved hjælp af lokale, skjult for senere at komme til Sverige. Det kostede desværre 4 flyvere (kanonskytter) livet. Disse begravede tyskerne på Svinø kirkegård. I 1948 blev de flyttet til den amerikanske gravplads i Belgien. 1950 blev 3 af dem overført til Arlington Cemetery ved Washington DC.
Den 2. september 1945 rejste Venslevs beboere en mindesten på stedet med indskriften:
"I dyb taknemmelighed ved Danmarks befrielse 5. maj 1945 rejstes dette minde over støv af ukendte allierede flyvere nedstyrtet med flyvemaskine i Venslev by Påskedag den 9. april 1944".

Uddrag fra "Jul i Skælskør"

Fotograferet af Erik Nielsen, Tystofte

Venslev Kirke
Kirken er en råt bygget romansk kampestensbygning. Omkring 1475-1525 blev koret nedrevet og et nyt blev bygget i skibets bredde.
Muret alterbord. Sengotisk altertavle fra omkring 1500. Kapel på korets nordside, sikkert som gravkapel for Niels Trolle, død 1667.
 

Vester Bøgebjerg
Landsby - beliggende 6,5 km. nordvest for Skælskør.

Vestergade 1, Skælskør
Dampmøllen
Dampmøllen ved havnen i Skælskør er bygget i 1853. Ejendommen som rummede noget af Skælskørs første industri er fredet i klasse B.
Dampmøllen blev bygget af sognepræsten i Magleby, pastor Niels Madsen Harboe (1786-1861). Den skulle afløse heste og vindmøller.
Møllen gik dag og nat, og store mængder hvedemel produceredes. Melet sejledes af små skippere til Kalundborg og Vordingborg eller sendtes ad landevejen til omliggende byer.
Mobil Oil har haft benzinsalg i ejendommen frem til 1987.
Herefter blev der foretaget en gennemgribende ombygning af Dampmøllen til erhvervslokaler der gør, at den gamle Dampmølle er blevet et smukt og dominerende vartegn for Skælskør havn.

Volkersen, Niels Henrik
Tivolis mest berømte Pjerrot, Niels Henrik Volkersen, var fra Skælskør-egnen. Hans far var lærer på Stigsnæs skole. Gennem drengeårene spirede og opøvedes det talent, der siden kom til så rig udfoldelse på Pantomimeteatret i Carstensens nyåbnede have i København.
Niels Henrik Volkersen tog afsked med Tivoli på dets 50 års jubilæumsdag den 15. august 1893. Han var da så svag, at han måtte støttes af sin efterfølger på scenen for at modtage hyldest fra omkring 20.000 mennesker.
Han døde den 31. august 1893.

Værested for psykisk belastede borgere.
Næstvedvej 4B
Skælskør Kommune oprettede Værestedet "Garveriet" 1997/1998, i samarbejde med Fuglebjerg og Hashøj.

W

Westergaard, Bjørn
Født 1962.
Bjørn Westergaard blev en kendt person, da han med sit skib "Vamos" forsøgte at krydse Atlanten på under 21 døgn med start fra Danmark i 1986. Han sendte under hele turen "flaskepost" til Sjællands Tidende, hvor man kan læse om alle de spændende, sommetider farlige, oplevelser på turen.
Bjørn Westergaard og hans bror Stig blev begge udtaget til De Olympiske Lege i Finnjolle i Spanien 1992. Bjørn som sejlerreserve - ikke i Finnjolle, men reserve-rorsmand i Flying Dutchman og Soling evt. Starbåd.
Bjørn Westergaard har vundet mange nationale og internationale sejladser i Finnjolle. I 1993 var Bjørn nr. 9 på den europæiske rangliste.

Westergaard, Stig
Født 1963
Kendt skælskør-sejler. Stig har altid sejlet og har,  sammen med sin bror Bjørn, vundet mange sejre i Finnjolle.
Begge brødre har lært at sejle i Skælskør Amatør Sejlklub.
I 1992 deltog Stig i De Olympiske Lege i Spanien.
Ved EM i Costa Brava 1993 blev Stig europamester i Finnjolle. Derefter er det slut med Finnjollen, så er det Soling-klassen.
Stig deltog i 2001 i Volvo Ocean Race som rorsmand på den norske båd "Djuise", som kom ind på en 5. plads. Stig blev for denne medvirken hyldet i Skælskør, hvor han blev modtaget på det gamle rådhus på Gammeltorv af Viceborgmester Carl Henriksen.

Til top af siden